Kreditai

Gamyba
Switch asbl - www.switch-asbl.org
Autorių teisės
Valérie de Halleux & Antonella Lacatena
Piešiniai
Benjamin Mutombo
Sviluppo, Animazioni e Integrazione
Swingtree - www.swingtree.be
Dizainas
Alicia Dekoninck

Istorija apie lyčių skirtumus GET UP("Lyčių lygybės mokymas siekiant įveikti nesąžiningos diskriminacijos praktiką švietimo ir darbo rinkoje") projektas finansuotas pagal DG JUSTICE Europos komisijos REC (teisių lygybės ir pilietiškumo) programą.

Projekto tikslas - paneigti švietimo ir profesinio pasirinkimo stereotipus ir skatinti lyčių lygybę švietime, profesiniame orientavime ir darbovietėse. Projekto metu parasidėjo "GET UP" kampanija - transversali iniciatyva, kuria siekiama didinti informuotumą apie diskriminacijos dėl lyties poveikį, kad mergaitės ir berniukai galėtų tinkamai (neatsižvelgiant į lytį) pasirinkti savo būsimas studijas ir darbą. Be to, GET UP sukūrė lyčių lygybės gebėjimų ugdymo programą, siekdama padėti mokytojams, darbdaviams ir personalo vadybininkams, siekiant užtikrinti lygias vyrų ir moterų profesines galimybes.

GET UP projekto partneriai:

Daugiau informacijos apie www.getupproject.eu

Europos Sąjungos programos REC (lygios teisės ir pilietiškumas) skirta parama rengiant šį žaidimą nėra laikoma turinio patvirtinimu, turinys atspindi tik autorių nuomonę. Europos komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį neteisėtą aukščiau pateiktos informacijos naudojimą.