Apie

Istorija apie lyčių skirtumus tai interaktyvus grafinis pasakojimas, kuriame sprendžiami lyčių stereotipų ir diskriminacijos klausimai, didinant informuotumą apie tai, kaip tai gali neigiamai paveikti mergaičių ir moterų, berniukų ir vyrų mokymosi pasirinkimą ir karjeros galimybes. Programa skirta paaugliams, sujungiant interaktyvius pasakojimus ir testus su lyčių nelygybės klausymais ES. Programos tikslas informuoti ir skatinti supratimą šia tema, aiškiai parodant, kaip tai lemia talento švaistymą, lyčių darbo užmokesčio skirtumus bei profesinės karjeros ir asmeninio gyvenimo disbalansą.

Istorija apie lyčių skirtumus "GET UP" ("Lyčių lygybės mokymai siekiant įveikti nesąžiningos diskriminacijos praktiką švietimo ir darbo rinkoje") projektas, kurio tikslas - naikinti stereotipus renkantis studijas ir profesinę karjerą bei skatinti lyčių lygybę švietime ir darbo vietose. Projekte daugiausia dėmesio skiriama asmens mokymosi ir patekimo į darbo rinką etapams, kai paprastai pradeda ryškėti lyčių nelygybės ir mažesnių galimybių moterims požymiai.

Daugiau infrmacijos www.getupproject.eu

Norite išsiaiškinti šią problemą? parsisiųsti metodinė medžiaga